Obozy Golfowe

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w wakacyjnych obozach golfowych, organizowanych przez Gorko Golf & Country Club.

Pole Golfowe w JędrzejowicachProgram pobytu obejmuje: indywidualne i grupowe zajęcia z trenerem, trening samodzielny, grę na polu oraz udział w turniejach golfowych. Przewidziane są też dodatkowe atrakcje: wyjazd do Aquaparku w Bielawie, do kina, turniej wakacyjny.


Planowane Terminy Wakacyjnych Obozów Golfowych w 2011 roku

Koszt udziału w obozie obejmujący: zakwaterowanie, wyżywienie, transfery pomiędzy ośrodkiem i polem golfowym, zajęcia z profesjonalnym instruktorem, opiekę doświadczonych pedagogów, wypożyczenie sprzętu golfowego, żetony na driving range oraz green fees wynosi:

w 2011 roku


 • dla początkujących grających na 9-dołkowym polu golfowym - 1950,00 PLN

Zakwaterowanie


mamy możliwość zakwaterowania w takich Hotelach jak:
 • Ślęża Pension
 • Hotel Dębowy
 • Hotel Krasków
 • Hotel KrzyżowaRegulamin Wakacyjnych Obozów Golfowych dla juniorów

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile
nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza.
3. Uczestnik ma obowiązek punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
4. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem (rodzice odpowiedzialni są za szkody wyrządzone przez dzieci)
5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz stosowania innych używek.
6. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren bez wiedzy wychowawcy.
7. Uczestnik musi się stosować do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.
8. Uczestnik powinien odnosić się z szacunkiem do osób starszych i kolegów.
9. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia zagrożenia
dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować wychowawcę.
10. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu.
11. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych.
12. Uczestnik ma prawo publicznie wyrażać poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
13. Uczestnik ma prawo do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować:

 • upomnienie
 • naganę
 • powiadomienie rodziców
 • wydalenie z obozu i pokrycie kosztów transportu przez rodziców

Wakacje z golfem

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu "Krzyżowa"

 2. Akademia Golfa na polu golfowem GG&CC

 3. Plan pobytu:

Dzień 1:

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na ole golfowe GG&CC

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Przedstawienie krótkiej gry oraz podstaw swingu

 • Trening z podstaw swingu

 • gra na polu 9-dołków

 • przerwa na lunch

 • gra na polu 9-dołków

 • Trening samodzielny putting, chipping

  17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

 

Dzień 2:

 

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Zapoznanie sie z zasadami i etykietą golfową - lekcja z instruktorem

 • Podstawy swingu

 • Trening samodzielny – gra na 9-dołkach

 • Przerwa na lunch

 • Indywidualna gra na polu 9-dołkowym

  17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

 

Dzień 3:

 

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Krótka gra - putting, chipping

 • Trening samodzielny putting, chipping

 • Turniej I-szy Wakacyjny 9-dołkówy Kontrolny

 • Przerwa na lunch

 • Druga polłowa Turnieju Kontrolnego 9-dołków

  17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

 

Dzień 4:

 

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Krótka gra - bunkier i podstawowe problemy i blędy na polu - lekcja z trenerem

 • Trening uderzenia z piasku

 • Gra na polu 9-dołków

 • Przerwa na lunch

 • Trening samodzielny z podstaw swingu

 • Indywidualna gra na polu 9-dołkowym

  17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

 

Dzień 5:

 

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CC

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Krótka gra - bunkier

 • Trening samodzielny uderzenia na driving range

 • Swing analiza z instruktorem

 • Trening samodzielny z podstaw swingu

 • Indywidualna gra na polu 9-dołkowym

  17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

 

Dzień 6:

 

  1. 8.00 Śniadanie w hotelu Krzyżowa

   8.45 Wyjazd z hotelu na pole golfowe GG&CCPole Golfowe w Jędrzejowicach

   9.00 Początek zajęć z instruktorem

 

 • Krótka gra - putting, chipping

 • Trening samodzielny putting, chipping

 • Turniej Finałowy netto stb. 2X9 dołków

 • Trening samodzielny z podstaw swingu

   

 • 17.30 Powrót do hotelu Krzyżowa

  18.00 Obiadokolacja

   

 


Golf Course

Gorko Golf & Country Club
Jędrzejowice 20, 58-203 Dzierżoniów

(+48) 74 850 59 74
(+48) 514 382 751, (+48) 505 619 501

biuro@gorkogolf.pl, jgorko@gorkogolf.pl
bgorko@gorkogolf.pl

Pliki cookies i polityka prywatności >>

News


Realizacja Design Media