18.07.2015 odbył się Turniej Prezesa Gorko Golf.

W turnieju brało udział 7 osób z uwagi na przeraźliwy upał 38 C

Miejsce I zajął Pan Czesław Wojtera
Miejsce II zajął Pan Tadeusz Adamczyk